Kako postaviti klijente za povratne informacije

Podizanje uspješnog malog biznisa ovisi o ponovnim klijentima, a klijenti se vraćaju samo kada su izuzetno zadovoljni proizvodima ili uslugama koje pružate. Trebalo bi istaći da ne govorite da bi vaš početni fokus trebao biti pružanje primjernog proizvoda ili usluge. Kada imate solidnu osnovu, vreme je da se fokusirate na drugi deo generisanja ponovnog poslovanja - prilagođavajući svoje ponude tačno onome što vaši klijenti trebaju i žele.

Svaki od vaših postojećih klijenata poseduje mnoštvo informacija koje ne samo da vam pomognu da rešite više svojih problema i povećate prodaju , već ćete takođe dati ideje o tome šta još možete učiniti kako biste privukli novi posao. Jedini način da dobijete ove informacije jeste da pitate svoje klijente direktna pitanja i saslušate njihove odgovore.

Koja pitanja treba postaviti vašim klijentima

Postoji mnogo vrsta pitanja koje možete zamoliti klijenta da dobije povratne informacije o vašim proizvodima, uslugama, korisničkim uslugama i celokupnom poslovanju, ali neka od osnovnih pitanja treba da uključe:

Kad god zatražite povratne informacije o klijentu, trebalo bi da budete sigurni da postavljate prava pitanja da biste dobili dragocene povratne informacije bez postavljanja previše pitanja i rizika da uopće ne dobijete odgovor.

Možda ćete takođe želeti da razmislite o ponudi podsticaja za popunjavanje ankete - kao što je kupon ili drugi popust - pogotovo ako se utvrdi da stopa odgovora ostavlja nešto zaželjeno.

Kako postaviti pitanja

Pored angažovanja eksterne kompanije za istraživanje kako biste anketirali svoje klijente u svoje ime ili vodili formalnu fokus grupu , koja nije finansijski praktična za mnoge vlasnike malih preduzeća, postoji nekoliko načina na koji možete pozvati svoje klijente za povratne informacije.

Evo nekoliko ideja da biste započeli.

1. Započnite razgovor:

Proces povratne informacije vašeg klijenta može biti jednostavan kao poruka e-pošte sa pitanjima poslatim vašim klijentima ili ličnim telefonskim pozivom. Ova metoda je brza i jednostavna, ali postoje i padovi. Kada uzmete neformalni pristup povratnoj informaciji klijenta, rizikujete da će poruka biti ostavljena na stranu i eventualno izgubiti u režimu shuffle-a. Pored toga, ako pitate na razgovoran način, najverovatnije ćete koristiti otvorena pitanja koja mogu sprečiti bilo kakvu konzistentnost u svim vašim istraživanjima klijenata. Na kraju, morate ručno uraditi nešto sa sakupljenim podacima kako biste ga u bilo kom vidu koristili.

2. Kreirajte Online Survey:

Ako imate skup standardnih pitanja koje biste želeli da pozovete mnogim svojim klijentima, neformalni format možete preuzeti korak dalje i kreirati standardizovanu anketu. U zaštićenom obliku možete kreirati aplikaciju za obradu teksta, PDF obrazac ili obrazac koji se može podneti na vašoj web lokaciji (ili čak i na trećoj strani). Ovaj format će očigledno potrajati više vremena za kreiranje, ali vam omogućava da imate jedno standardno istraživanje koje šaljete svim klijentima.

3. Koristite upitnik za hard kopiranje:

U zavisnosti od vrste posla koji imate, upitnik za štampu koji je poslat vašim klijentima možda je najbolji način za odlazak.

Uključite samoprijavljenu, pečatnu kovertu kako bi klijentima olakšali povratak ankete. I uverite se da imate sistem za unos podataka u Excel ili neki drugi softver kako biste mogli sakupljati, pregledati i pokrenuti izveštaje o podacima.

Ključ svakog procesa povratnih informacija klijenta nije samo sakupljanje podataka, nego dobijanje uvida od toga koje možete zapravo koristiti u vašem poslu. Primer ispitivanja zadovoljstva kupaca je odličan alat koji će vam započeti.