Merenje performansi lanca snabdevanja

Kada kompanija želi da pogleda performanse svog lanca snabdevanja, ima mnogo metrika koje se mogu koristiti. Svaki merač performansi lanca snabdevanja daje nešto drugačiji pogled na deo lanca snabdevanja. Važna odluka za svaku kompaniju je da odredi prioritete koje su metrike lanca snabdevanja važne i kako će se oni koristiti. Mnoge kompanije koriste metrike performansi lanca snabdevanja koje se lako izračunaju, ali ne moraju nužno da daju istinitu indikaciju o tome kako lanac isporuke radi.

Neke kompanije koriste niz metrika koje zahtevaju odeljenje za logistiku da se pridržavaju, ali ne shvataju da pri tome, drugi delovi lanca snabdevanja mogu negativno uticati.

Karakteristike dobre performanse

Kada kompanije gledaju na različite metrike performansi koje su na raspolaganju, postoji niz karakteristika koje treba da traže prilikom izbora metrika koji će pomoći u njihovim poslovnim odlukama.

Kategorije performansnih metrika

Postoje tri glavne kategorije metrika performansi lanca snabdevanja; vreme, troškove i kvalitet .