Šta je preduzetnik?

Definicija i karakteristike preduzetnika

Interesantno je da postoji debata o definiciji preduzetnika. Neki eksperti imaju široku definiciju koja uključuje svakoga ko radi za sebe. Drugi imaju uži pogled, ukazujući da preduzetnik ne radi samo nezavisno, već i njegov posao podrazumijeva inovacije i liderstvo.

Ono o čemu se oni slažu jeste da preduzetnik uzima ideju, razvija biznis oko njega, upravlja poslovanjem i preuzima rizik za njegov uspeh.

Vrste preduzetnika

Jedan od razloga zbog kojih postoji neslaganje oko definicije preduzetnika jeste to što obuhvata toliko različitih vrsta samozaposlenih lica. Neke uobičajene vrste preduzetništva uključuju:

Karakteristike uspešnog preduzetnika

Neki poslovni eksperti sugerišu da je preduzetnički pokret urođeni, osobina stečena pri rođenju, dok drugi misle da svako može postati preduzetnik. Da li se neka osoba rodila ili razvija, postoje karakteristike i osobine potrebne za uspješno preduzetništvo, uključujući:

Kako postati preduzetnik

Jedna od sjajnih stvari o tome kako postati preduzetnik je to što svako može to učiniti. Steve Jobs, Bill Gates i Mark Zuckerberg bili su na koledžu kada su započeli Apple, Microsoft i Facebook. Svijet je opterećen preduzetnicima za koje nikada niste čuli ko je imao ideju i pretvorio u uspješan, profitabilan posao. Postati preduzetnik nije teško, ali to je posao i zahteva mnogo koraka, uključujući: