Velika debata: Zaposlenik protiv nezavisnog izvođača radova

To je dilema sa kojom ćete se suočiti u nekom trenutku tokom života vašeg malog biznisa. Kompanija lepo raste, ali postoji samo toliko toga što možete učiniti. Dodavanje ljudskih resursa može dovesti do dodatnih prihoda i manje haosa u vašem poslovnom životu . Da li biste angažovali novog zaposlenog ili nezavisnog ugovarača?

Zapošljavanje nezavisnog ugovarača ili novog zaposlenog je važna poslovna odluka. Da biste vas uputili na najbolju moguću odluku, razmotrite prednosti i nedostatke angažovanja zaposlenog ili nezavisnog izvođača radova:

Prednosti angažovanja nezavisnog izvođača radova

Za angažovanje zaposlenog

Zbog zaposlenja zaposlenog

Nezadovoljstvo angažovanjem nezavisnog izvođača radova