Agencija za nekretnine - pravni lekovi za kršenje poverilačkih dužnosti

Investicioni agent za osiguranje tima. iStockPhoto

Šta su zaduženja Fiduciarne?

Prvo, shvatite da su fiducijarne obaveze potrebne samo ako stručnjak za nekretnine posluje u svojstvu "agenta". Iako se svi mogu nazvati agenti za nekretnine, činjenica je da vrlo malo ugovora ovih dana uključuje nekretninu agenta koji se, ustvari, ponaša kao agent.

U većini država umira praksa "agencije" u nekretninama. U prošlosti je brokerska listinga uvek bila "agent" prodavca.

Kada je druga firma dovela kupca, ta brokerska kuća postala je "podređeni" prodavca. Ovde nije teško videti problem. Siromašni kupac zaista nikome ne predstavlja, a njihov "agent" zaista je obavezan da bude lojalan interesima prodavca.

Pod-agencija je skoro nestala, a kupci su sada predstavljeni od strane nekretnina profesionalca koji radi u njihovom najboljem interesu. Međutim, redovno je da se taj profesionalac za nekretnine ponaša kao pravi "agent". Oni se nazivaju "brokeri transakcije", "facilitatori" ili drugi termini koji ne podrazumevaju da su stvarni zastupnici kupca.

Većina država je sada donela zakone kojima je potreban određeni potpisani dokument koji čini profesionalnu nekretninu agenta. Na ovaj način ne postoji nesporazum oko toga šta se od agenta zahteva i šta očekuje kupac. Oni su tehnički "klijent" ako postoji odnos prema agentu.

U većini situacija ovih dana, agent za nekretnine deluje u nekom drugom kapacitetu , ponekad se zove "facilitator" ili "zastupnik".

Uz to, pređimo na proširene zahteve ili dužnosti za situaciju "agencije".

Ako ih malo izmijenite, lakše je zapamtiti pomoću akronima OLDCAR za prvo slovo svake dužnosti. Biti pravi agent je mnogo viši nivo reprezentacije, a nijedan profesionalac iz oblasti nekretnina ne bi trebalo da se bavi agencijom bez potpunog razumevanja šta to znači, kao i odobrenje svog brokera.

Pravni lekovi ako je poverenik prekršen

Dakle, šta može učiniti klijent ako agent ne izvrši po potrebi?

Rescission:

Kada je u pitanju povreda fiduciarnih obaveza od strane nekretnickog agenta, glavnica moze zatraziti sudove da ponistave ugovor i vracaju im na svoj status pre nego sto urade sporazum.

To bi moglo uključiti povrat imovine prodavcu i povraćaj novca kupca. Ne mora biti nešto nepravedno u vezi sa samom transakcijom, samo kršenje fiduciarnih obaveza od strane agenta.

Oduzimanje Komisije:

Nijedno plaćanje nema pravo na nekog agenta za nekretnine koji krši svoje fiducijarne dužnosti. Stoga agent može biti obavezan da povrati bilo koju kompenzaciju.

Štete:

Povreda fiduciarnih obaveza od strane agenta za nekretnine mogla bi dovesti do štete po principu klijenta. Ako je tako, od agenta bi se trebao nadoknaditi klijentu za te štete. Pretpostavimo da agent za prodavca imovine propustio je da podnese bolju ponudu prodavcu od one koju su prihvatili. Agent bi trebao nadoknaditi prodavca za razliku u nižim i višim ponudama.

Ako imate advokata kao kupca nekretnina, skoro će vam uvijek reći da oni ne žele "agenta". Oni ne žele izloženost riziku.