Član 8. Standardi kvaliteta stanovanja

13 Stvari Odjeljak 8 Inspektori traže

Program Odseka 8 uspostavio je HUD, tako da bi osobe sa nižim prihodima imale pristup kvalitetnom stanovanju. Pre nego što stanar može da se preseli u jedinicu, inspekciju vrši lokalna javna uprava za stanovanje kako bi se osiguralo da jedinica radi na njihovim standardima. Evo trinaest. Evo trinaest kriterijuma koje će inspektori Odjeljenja 8 tražiti.

13 Standardi kvaliteta stanovanja

Trinaest zahtjeva za performansom čine Standardi kvaliteta stanovanja za program Odjeljak 8.

Ovi zahtjevi su smjernice za inspektore odjeljenja 8. Ovi zahtjevi uključuju:

Primjeri svakog standarda

Iako postoji trinaest osnovnih kategorija koje se bave inspektorom odjeljenja 8, ovi inspektori moraju da koriste sopstvenu presudu i diskreciju da tumače pravila u određenim slučajevima. Standardi kvaliteta stanovanja uključuju standarde prihvatljivosti koji mogu pomoći inspektoru da utvrdi da li predmet ispunjava standarde HUD-a.

Evo nekoliko primera kriterijuma za svaki zahtev za performansom da biste dobili ideju o tome šta inspektor traži. Za potpunu listu zahtjeva i standarda, pogledajte poglavlje 10: Standardi kvaliteta stanovanja , HUD-ovog Voucher Guide Choice Guide.