Kako postaviti računarski softver za restoran

Računarski softver može pomoći u upravljanju prihodima, gubicima i inventarima

Atilla ALTUN / E +

Vlasnici restorana će morati prilagoditi kontni plan računovodstvenog softvera. Iako svaki vlasnik restorana želi da prilagodi ovaj kontni plan kako bi zadovoljio svoju specifičnu situaciju, sledeći je uzorak onoga što treba uključiti u bilans uspjeha restorana.

Prihodi

Troškovi

Troškovi korišćenja

Troškovi rada

Operativni troškovi

Ova lista za restoran naglašava najčešće račune izvoda koji će restoran trebati raditi. Plan konta će morati biti prilagođen da zadovolji jedinstvene potrebe vaše organizacije, ali služi kao polazna tačka. Možete da nađete račune prihoda i troškova koje većina restorana koristi u članku "Računarska mapa računa - bilans stanja".