Kako zapaliti vašeg advokata

Kao vlasnik preduzeća, možete u svakom trenutku otpustiti svog advokata ili bilo kog drugog poslovnog savjetnika . Čak i ako vaš advokat trenutno zastupa vas ili vaše poslovanje u sudskom slučaju, možete ga otpustiti bez obaveštenja. Kada se slučaj nastavi, možda ćete morati dobiti odobrenje Suda za promjenu advokata.

Otpuštanje vašeg advokata ne znači da možete da ga izbacite da ga plaćate. Morate platiti advokatu za usluge koje su izvršene do datuma pucanja, čak i ako osporite te usluge ili smatrate da usluge na neki način nisu adekvatne.

Pre nego što otpustite advokata

Prije nego što preduzmete korak ispaljivanja vašeg advokata, razmislite zašto preduzimate ovu akciju. Smanjivanje veze sa povjerljivim poslovnim savjetnikom može imati negativne posljedice za vas i vaše poslovanje. Na primjer, ako ste u središtu parnice , bilo kao okrivljeni ili tužitelj, moraćete da nađete novog advokata i to može koštati više vremena i novca i vratiti napredak u vašem slučaju.

Razmotrite odgovore na ova pitanja pre nego što preduzmete korak otpuštanja svog advokata:

Neki razlozi za otpuštanje advokata

Pre nego što otpustite svog advokata ...

Pre nego što učinite poslednji korak pucanja svog advokata, uradite dve stvari:

Ako mislite da je vaš advokat počinio kršenje etike , kontaktirajte državnu asocijaciju za informacije.

Proces pečenja:
Ako ste definitivno odlučili da otpustite svog advokata, evo koraka koje treba preduzeti:

Pucanje nekoga nikada nije prijatno ili lako, ali ponekad je neophodno. Vaše rukovanje raspadom na poslovni način pomoći će svima lakše da se bave situacijom.