Naučite kako efikasno dajemo uslugu na tržištu

Kada je u pitanju marketing usluge, ponekad može biti izazovniji od prodaje proizvoda. Ne prodajete nešto što je opipljivo; u stvari prodaješ nevidljivu. Ne možete da vidite, dodirnite ili osetite proizvod, tako da za budućnost, bez obzira da li kupac ili kupac usluga može da se vidi kao kupovinu rizika.

Kada je efikasno marketing usluge i stvaranje dobrog iskustva kupca izuzetno je važno za zatvaranje ugovora.

Sveukupno iskustvo utiče na percepciju vrijednosti usluge koja olakšava rizik koji mogu izgledati.

Stvaranje iskustva putem marketing poruke

Vaš cilj je da identifikujete problem ili bolešće koje vaša perspektiva oseća i efikasno im pokazuje kako vaš servis rešava taj problem ili tačku bolova. Vaš izazov i zadatak je da simuliraju i stvorite iskustvo kroz svoju marketinšku poruku da biste uhvatili njihovu pažnju.

Usluge takođe imaju tendenciju da imaju reputaciju izgrađenu na jednoj osobi. Ljudi koji se bave prodajom i obavljanjem usluge imaju sposobnost da naprave ili raskine reputaciju kompanije. Teže je učiniti kontrolu štete za servisne kompanije, što znači da uvek morate biti na vašoj igri i vaša reputacija mora ostati neotkrivena i čista. Jedna loša recenzija može da vas izbaci iz posla.

Marketinške usluge

Potrošačima je često teže upoređivati servisne prodavce .

Oni ne mogu dodirnuti ili osjetiti proizvod, već moraju vjerovati da će se usluga izvršiti onako kako je obećano. Kako možete pomoći potrošačima da vas uporede sa drugim proizvođačima?

Usluga se ne može vratiti. Ako se usluga kupi ali ne ispunjava očekivanja potrošača, ne može je vratiti za novi proizvod .

Neuspeh službe da ne obezbedi prodato iskustvo košta potrošačko vreme i kao pojedinca i preduzeća, često osećamo da je naše vreme vrednije od novca.

Imajte na umu da u tradicionalnom marketingu imamo 4 Ps. Kada je u pitanju marketing usluge, dodamo još tri. Tradicionalni 4 Ps marketinga uključuju:

Tri dodatne komponente koje treba razmotriti

Razvijanjem svojih 4 marketinških marketinga i njihovim unapređenjem koristeći tri marketinške strategije iznad, možete uspješno plasirati svoju uslugu iako prodajete nevidljivu.

Ako utvrdite da se zaglavite kada je u pitanju marketing vašeg servisa, pokušajte da razmislite o tome kao proizvodu. Ovo se često može postaviti u okvir vašeg marketinga i pomoći u razbijanju kroz tržišnu rutu.

Pomislite na vašu uslugu ima nematerijalni proizvod koji nudi perspektivama specifično iskustvo i vrhunsku uslugu. Koji doživljaj ili vrhunska usluga čine svojim kupcima da se osećaju dobro za kupovinu? To je osjećaj da morate tržiti u vezivanju odnosa i vrijednosti. Ako možete da iskoristite svoje marketinške napore da demonstrirate ne samo to iskustvo, već zašto je usluga koju nudite bolja od drugih na tržištu, možete videti veliki uspeh u svojim marketinškim naporima.

Proverite svoje marketinške materijale i uverite se da odgovorite na sledeći način u jasnom i lako razumljivom formatu:

Možete efikasno prodavati uslugu tako što ćete osigurati da se fokusirate na problem ili tačku bolova koji je rešen i jasan u isporukama koje nude. Postavite očekivanja unapred, ovo stvara povjerenje i osigurava da vaš kupac neće imati kajanje kupca.