Pod pokroviteljstvom uspješnih priča E-trgovine

Zašto ima tako malo priča o uspehu elektronske trgovine?

Način na koji stvari idu, postoje dobre šanse da u vremenu koje ste uzeli da biste pročitali ovaj članak, pokrenuće desetine e-trgovine. Međutim, interesantnija je činjenica da je, sasvim vjerovatno, još jedna tuceta došla do pada. S jedne strane, ovaj preokret je postao uobičajen. Sa druge strane, postalo je imperativ da se kao industrija elektronske trgovine zapaža. Za ozbiljno shvatanje, svaka industrija mora da sazre; potrebno je da dođe.

Iako postoji nekoliko ozbiljnih igrača u elektronskoj trgovini, i dalje postoji velika potreba za većim brojem priča o uspehu e-trgovine. To će se dogoditi samo kada igrači dobiju osnove ispravno.

Faktori koji su doveli do visoke stope neuspeha u sektoru elektronske trgovine

Da bih rešio ovo pitanje, trebat ću vam više virtuelnih papira i mastila nego što sam trenutno na raspolaganju. Svejedno, pošto sam radio sa desetinama poslova e-trgovine , moj pokušaj je da uhvatim nekoliko osnovnih faktora koji dovode do praktično neizbežnog neuspjeha elektronske trgovine.

Zaključak

Ako e-trgovine ne prate prve principe poslovanja, neće uspeti.