Šta je Zapisnik zarada zaposlenih?

Kako se kreira i koristi evidencija zarada zaposlenog

Šta je Zapisnik zarada zaposlenih?

Zapisnik zarade zaposlenog je evidencija o obračunu plate zaposlenog, za svaki period plaćanja tokom godine, sa tekućim ukupnim rezultatom.

Šta je uključeno u zapisnik zarade zaposlenih

Zapisnik zarade zaposlenih uključuje sljedeće informacije i obračune za svaku platu.

Primer jedne linije iz zapisa zarade zaposlenih:

Ovo je jedan rekord, od jednog plata za jednog zaposlenog. Zadržani iznosi su ukupni. Neto plaća je bruto plaća minus ukupno zadržavanje.

Zapisnik zarade zaposlenih

Gross Pay Zadržan porez na državne prihode Državni dohodak zadržan FICA porez je oduzeo Ukupno zadržano Neto plaća
850,00 dolara 170,00 dolara 65,02 dolara 25,99 dolara $ 261.01 $ 588.99

Kako se koristi Zapisnik zarada zaposlenih

Podaci o evidenciji zarade zaposlenima imaju nekoliko ciljeva:

Ostale stavke koje mogu biti uključene u zapisnik o zaradama zaposlenog

Sva plaćanja zaposlenima i naknade zaposlenima moraju biti kategorizirana na evidenciji zarade zaposlenog, tako da se na obrascu W-2 mogu pravilno evidentirati za poreske svrhe.