10 Savjeta za pregovaranje cijena u maloprodaji

Saveti za pregovore o maloprodaji

Pregovaranje je vječna praksa koja je i danas u mnogim zemljama uobičajena na tržištu. U Sjedinjenim Državama, većina potrošača želi da izbegne cak i jednostavno prihvati cenu na oznakama. To je uspešan maloprodajnik koji je naučio kako igrati igru ​​davanja i uzimanja sa svojim dobavljačima. Naučite kako da pregovarate sa prodavcima na kupovnoj emisiji ili tržištu da biste dobili najbolje cijene i uslove za proizvode sa ovim savjetima za pregovore .