Izrada plana za zahtjeve za održavanje

Šta raditi pre nego što dođe do problema

Stanari će imati zahtjeve za održavanje, to je neizbežno. Kao stanodavac, u vašem je najboljem interesu da napravite plan za rukovanje ovim zahtevima od samog početka. Postojanje sistema za rukovanje ovim pritužbama pomaže u smanjenju stresa kada se ustvari bavite zahtevima.

Kakav je vaš sistem za rešavanje žalbi?

Kako biste lakše postupali po žalbama, trebalo bi da imate sistem koji stanari mogu da prate kada vam trebaju upozoriti na zahtev za održavanje.

Možete ići na dva osnovna načina:

 1. Formalni zahtev: Neki stanodavci više vole da stanari podnesu zahtjeve za održavanje putem formalnog procesa. Ovaj proces treba jasno definisati kao deo ugovora o zakupu .

  Ovaj proces obično podrazumeva neku vrstu pisanog zahteva. U zahtevu će obično biti obuhvaćene sledeće informacije:
  • Ime stanara
  • Adresa
  • Broj jedinice
  • Telefonski broj
  • Datum žalbe
  • Vrsta žalbe
  • Opis žalbe
  • Posebni zahtevi
  To može biti:
  • Online obrazac - Ako imate web stranicu za investiranje u imovinu , možda ćete želeti razmisliti o dodavanju područja za zahtjeve za održavanje. Zakupac bi jednostavno morao otići na vašu web stranicu, popuniti obrazac i hit poslati.

   ili
  • Formular za papir - ovo bi bila štampana kopija koju bi zakupac skenirao i poslao e-poštu prema vama, faksu, rukom isporučivši ili staviti u neku vrstu poštanskog sandučeta za koji ste namijenili za takve zahtjeve.

  Uverite se da takođe imate postupke za hitne slučajeve gde stanari imaju mogućnost da stupi u kontakt sa vama, upravnikom nekretnina ili servisom nakon normalnog radnog vremena u slučaju zahtjeva za održavanje koji treba hitnu pažnju, kao što je cijepanje ili zimsko grejanje .

 1. Neformalni zahtev: Još jedna mogućnost za stanodavce je neformalni zahtev. Ovakvom vrstom zahteva, kada stanar ima problem sa održavanjem, jednostavno će vas pozvati ili e-poštom, u zavisnosti od željenog oblika komunikacije i objasniti situaciju. Telefonski zahtevi bi se održavali tokom normalnog radnog vremena koji ste postavili, osim ako to nije hitan slučaj, u kom slučaju će pratiti postupke u hitnim slučajevima koje imate na raspolaganju.

Ko će rukovati zahtevima za održavanje?

Morate odlučiti ko će biti zadužen za rješavanje žalbi i zahtjeva za održavanje, tako da niste zarobljeni u pritvoru kada se reklamiraju. Stanari će morati znati kome bi trebali kontaktirati kada imaju problem.