Kako penetraciona cena privlači kupce na nove proizvode

Dajte svojim kupcima razlog da isprobaju novi proizvod ili uslugu

U prepunim maloprodajnim pejzažima može biti veoma teško privlačiti nove kupce i povećati tržišni udeo. Oslanjanje na bolju uslugu klijenta možda neće biti dovoljno kada diskriminacija kupaca uvek traži najnižu cijenu. Na takvom konkurentnom tržištu, jedan pokušeni i pravi metod za povećanje prodaje je korišćenje penetracionih cijena kako bi privukli kupce na nove proizvode.

Šta je cena penetracije?

Penetraciona cena je praksa postavljanja niske početne cene za proizvod ili uslugu.

Imaju najnižu cenu među vašim konkurentima će odmah skrenuti pažnju na vaše poslovanje. Kupovina - jedna besplatna besplatna (BOGO) je uobičajena strategija penetracije cena, kao što se u velikoj meri odbacuje stavka ili se nudi besplatno kada se kupi sa srodnim proizvodom.

Za trgovce na malo, cilj penetracije je da privučete kupce za vaše poslovanje u nadi da će:

  1. Cijene se na kraju mogu normalizirati nakon što su ciljevi oglašavanja dobijeni i porast klijenata, ili
  2. Kupac će kupiti i druge proizvode po normalnim cenama ili višim od normalnih, ili
  3. U mogućnosti ste da nabavite proizvod pomoću dodatnih usluga koje su visoko profitabilne, kao što je ugovor za nadgledanje usluga s prodajom novog sigurnosnog sistema

Cena penetracije uglavnom najbolje funkcioniše kada ste prvi na tržištu sa novim proizvodom (ili jednom od prvih).

Prednosti penetracije cene

Nedostaci cene penetracije

Primeri cena penetracije

Predatory Pricing

Predatorsko određivanje cijena je cijena penetracije koja se oduzima na ekstremne nivoe kako bi konkurenciju uticala na tržište i uspostavila monopol, sa eventualnim ciljem normalizacije cena nakon što je konkurencija nestala. Predatorske cijene su nezakonite u anti-trust zakonima u većini jurisdikcija, ali je generalno teško dokazati i sudovi smatraju korisnim za potrošače, bar, u kratkom roku.