Kako postaviti profesionalne pozdravne govorne pošte

Pravilan pozdrav pozdravne pozicije može učiniti pozitivan utisak na vaše pozvane, ili ih može otuđiti pre nego što razgovarate sa njima. Postavite sebe na mesto svog pozivaoca i zapitajte se: "Kako bih želeo da se lečim ako ne mogu odmah da razgovaram sa osobom koju sam zvao? Šta bih želeo da znam od pozdravnog poziva? Šta da radim?"

Opcije pozdravne govorne pošte

U zavisnosti od telefonskog sistema koji imate u vašoj kompaniji, možda postoje različite opcije za čestitke pozdravne govorne pošte kojoj vam je dozvoljeno da sastavite.

To uključuje:

Osnovni elementi dobre pozdravne govorne pošte

Sample Good Voicemail Pozdravi

Bad Voicemail Pozdravi