Kontrolna lista za izbor poslovnog tipa

Obrazci poslovne organizacije i kontrolna lista za izbor poslovnog obrazca

Tipovi poslovne organizacije

Možda ste čuli ljude da pričaju o "Sub-S" korporacijama, LLC-ima i PC-ima i njihovim relativnim zaslugama. Moraćete da odlučite koji je oblik poslovanja baš za vas zasnovan na kriterijima kao što su:

Evo lista kontrola faktora koji treba razmotriti prilikom odabira vrste poslovanja.

Kratak opis poslovnih tipova

Evo kratkog opisa svakog oblika:

Kontrolna lista tipa poslovanja

Razumevanje različitih tipova poslovanja je zanimljivo, ali to vam ne pomaže da odlučite koji tip ćete odabrati. Evo nekoliko faktora koji treba razmotriti:

Ovo su samo neki od razloga u izboru vrste poslovanja.

Pre nego što odlučite, razgovarajte sa nekoliko savetnika, uključujući advokata i poreskog eksperta .