Savjetovanje za definisanje seminara i planiranje

Seminar, koji se ponekad naziva i konferencija, predstavlja komercijalni program u kojem se prisutnima daje informacija ili obuka. Obično se održava za grupe od 10-50 pojedinaca i često se održava u hotelskom sastanku , akademskoj instituciji ili u sali za kancelarije. Neke od najpopularnijih vrsta seminara u poslovanju fokusiraju se na lični razvoj i poslovne strategije.

Ovo su nekoliko uobičajenih vrsta seminara sa kojima se susrećete u poslovnom i akademskom svijetu.

Seminari personalnog razvoja

Dizajnirani za obuku i obogaćivanje zaposlenih, lični razvojni seminari su popularni događaji za njihove diskusije o psihologiji, filozofiji i drugim vrstama ličnog razvoja. Ovi seminari mogu biti u obliku povlačenja ili intenzivnih diskusija, ili se jednostavno mogu koristiti za obuku srednjeg menadžmenta ili novih zaposlenih u osnovnim vrijednostima ili procedurama zemlje.

Poslovni seminari

Poslovni seminari apeluju na preduzetnike ili vlasnike malih preduzeća. Oni dele uspješne priče, strategije, marketing, licenciranje i franšizing, ili druge probleme.

Akademski seminari

Ponekad je planer događaja pozvan da izvrši seminar u akademskom okruženju. Manje formalno od predavanja klase, seminar omogućava malim grupama da se sastanu i razgovaraju o akademskim temama ili potrebnim čitanjem, kao i postavljaju ciljeve za istraživanje i kontinuiranu istragu.

Kontrolna lista planiranja seminara

Pratite ove korake prilikom planiranja vašeg sledećeg seminara:

povezani članci