Saznajte strategije pregovaranja o ugovoru

Konačna faza u procesu selekcije dobavljača je izrada strategije pregovaranja o ugovoru. Najgori cilj pregovaranja o ugovoru je da krvari svaki poslednji cent od prodavca po najnižoj ceni. Zapamtite, želite da "partnerite" sa vašim prodavcem, tako da ćete oboje ispuniti svoje korporativne ciljeve i ciljeve potpisivanjem ugovora. Uspešna pregovaranja o ugovoru znače da obe strane traže pozitivne rezultate koje imaju koristi od obe strane u svakoj oblasti dok se postigne fer i pravičan dogovor.

Potpisan ugovor koji koristi obe strane će pružiti čvrstu osnovu za izgradnju dugotrajnog odnosa sa vašim prodavcem.

Ciljevi pregovaranja o ugovoru

Sledeći ciljevi za pregovore o ugovoru mogu se koristiti za procjenu ugovora za svaku od sljedećih stavki:

 • Objasnite sve neophodne preduslove, uslove i odredbe
 • Roba ili usluge koje se pružaju su nesporno definisane
 • Kompenzacija je jasno navedena: Ukupni troškovi, raspored plaćanja, uslovi finansiranja
 • Potvrda o: datumu efektivnosti, datumu završetka / završetka, datumima obnove
 • Identifikovati i adresirati potencijalne rizike i obaveze
 • Definišite i postavite razumna očekivanja za ovaj odnos trenutno i u budućnosti

Strategije za planiranje ugovaračkih pregovora

 1. Lista rangira svoje prioritete zajedno sa alternativama: Dok razvijate strategiju pregovaranja o ugovoru, možete nastaviti da se vraćate na ovo područje da biste dodali dodatne stavke. Nećete moći efikasno da pregovarate o svim oblastima ugovora odjednom. Želite da budete sigurni da je ono što vam je najvažnije razmatrano i dogovoreno pre nego što pređete na manje važne stvari. Pored toga, možda ćete želeti da upućujete na najmanje važne stavke ako morate da se odreknete nešto da biste dobili svoje vrhunske stavke.
 1. Znajte razliku između onoga što vam je potrebno i šta želite: često pregledajte svoje prioritete tokom čitavog procesa planiranja pregovora o ugovoru i na kraju krajnjeg vremena. Obavezno postavite teška pitanja: "Da li je ovo zaista prioritet za našu kompaniju, ili je to" lijepo imati "?" "Da li je ovaj prioritet rezultat nekih unutrašnjih političkih džokija, ili je stvarno?"
 1. Znajte svoju donju liniju Da li znate kada treba da krenete: Da li postoji trošak ili godišnja naknada koju vaša kompanija ne može prelaziti? Da li ste shvatili da jedan ili dva glavna prioriteta zaista ne mogu da se dogovore i biće vam bolje da odete od ovog ugovora ako se prodavac ne složi s tim? Navedite ih uz obrazloženje, tako da oni nisu zaboravljeni.
 2. Definišite bilo koje ograničenje i merila: U svakom značajnom projektu, želeli biste postaviti standarde za merenje performansi koje očekujete od vašeg prodavca. Ako su to od suštinskog značaja za vaše poslovanje, onda ćete želeti da pregovarate o pravičnoj i pravičnoj kazni kada nisu ispunjeni. Na primjer, datumi završetka projekta, datum isporuke za prvu seriju dijelova, datum početka usluge, vrijeme rada itd.
 3. Procjena potencijalnih obaveza i rizika: Kakav je potencijal da nešto ne ide naopako? Šta ako se nađu nepredviđeni troškovi? Ko će biti odgovoran ako se krše vladini propisi? Čije osiguranje pokriva ugovorne radnike? Ovo su samo nekoliko najčešćih pitanja koja se moraju rešiti u bilo kojem ugovoru.
 4. Poverljivost, ne-takmičenje, rešavanje sporova , promene u zahtevima: Ovo su drugi stavovi koji mogu biti potencijalni pregovarački blok ili se bliži. Na primer, ako prodavac (ili zaposleni) ima mogućnost da bude izložen poverljivim informacijama, želeli biste da budete sigurni da se klavzula povjerljivosti stavlja u ugovor sa preuzetom odgovornošću od prodavca.
 1. Uradite isto za vašeg prodavca (tj. Hoda milju u svojim cipelama): Sada kada ste završili proces planiranja pregovora o ugovoru za svoj posao, ponovite isti proces kao da ste vi prodavac. Za koje oblast mislite da je najvažnije za njih? Koji rizici ili obaveze žele da pretpostavite? Vaša lista neće biti savršena, ali će vam uspeti da vas stavite u okvir uma da pogledate stvari iz njihove perspektive. Ovako su izgrađena velika partnerstva između klijenta i prodavaca.

Priprema

Pre početka pregovora o ugovoru, proverite i potvrdite sledeće stavke: