Najbolja praksa upravljanja dobavljačem

Upravljanje dobavljačem: Kontrolna lista za uspjeh

Bez obzira na to u čemu se nalazite, prodavci igraju ključnu ulogu u uspjehu vašeg poslovanja. Korišćenjem sledećih najboljih praksi za upravljanje prodajom za izgradnju međusobno snažnog odnosa sa vašim prodavcima, ojačaće se ukupna performansa vaše kompanije na tržištu.

Ignorišući principe upravljanja sa zvučnicima dovestiće do nefunkcionalnog odnosa koji će imati potencijal da negativno utiče na vaše poslovanje.

 • 01 - Zašto Vendor Management

  Vreme, novac i energija koja se koriste za negovanje pozitivnog odnosa između proizvođača ne mogu se meriti direktno na osnovu donje linije kompanije. Međutim, dobro upravljani odnosi između proizvođača će rezultirati povećanim zadovoljstvom kupaca , smanjenim troškovima, boljim kvalitetom i boljom uslugom od prodavca. Kada i ako se pojave problemi, budite sigurni da će dobro upravljani prodavac brzo popraviti situaciju.
 • 02 - Najbolje prakse upravljanja dobavljačima: izbor dobavljača

  Proces upravljanja prodajom počinje odabirom prave proizvođača iz pravih razloga. Proces selekcije dobavljača može biti vrlo komplikovano i emocionalno preduzimanje ako ne znate kako da pristupite istog od samog početka. Morat ćete analizirati vaše poslovne zahteve , potražiti potencijalne prodavce, voditi tim u odabiru pobedničkog prodavca i uspješno pregovarati o ugovoru istovremeno izbjeći pogrešne pregovore o ugovorima.

 • 03 - Najbolje prakse upravljanja dobavljačima: Ispitajte perspektive

  Jednom kada počnete da gledate pojedinačne proizvođače, budite pažljivi da vas ne zaslepi "glitz and sizzle". U zavisnosti od veličine mogućeg ugovora, oni će izvući sve stanice kako bi ste dobili posao. Ovo može uključiti i prepreke od prekomernih prodavaca i "konsultanata". Samo zato što u početku šalju puno ljudi, ne znači da će oni biti tamo nakon potpisivanja ugovora.

  Kako započnete pretragu vašeg prodavca, postavite neka pitanja koja će vam pomoći da eliminišete očiglednije greške. Na primer, da li je predloženi materijal, usluga ili outsourcing projekat u oblasti stručnjaka proizvođača?

 • 04 - Najbolje prakse upravljanja dobavljačima: ostanite fleksibilni

  Budite oprezni prema restriktivnim ili ekskluzivnim odnosima. Na primjer, ograničenja sa drugim proizvođačima ili sa budućim kupcima. Pored toga, treba izbegavati ugovore koji imaju stroge kazne za naizgled male incidente. Ako prodavac zatraži ekstremno dugoročni ugovor, trebalo bi da zatražite kraći rok sa opcijom obnavljanja.

  S druge strane, trebali bi biti otvoreni i za zahteve proizvođača. Ako je pitanje malo i beznačajno za vas, ali prodavac insistira da ga dodate u ugovor koji možete odabrati da savijete u ovoj situaciji. To pokazuje dobru vjeru sa vaše strane i spremnost da radite na ugovoru koji je obostrano korisan za obe strane.

 • 05 - Najbolje prakse upravljanja dobavljačima: praćenje performansi

  Kada se pojavi odnos sa prodavcem, nemojte pretpostaviti da će sve proći po planu i izvršiti tačno kako je navedeno u ugovoru. Performanse proizvođača moraju se stalno pratiti na početku. Ovo treba da sadrži zahteve koji su najvažniji za vaše poslovanje. Na primjer: vrijeme isporuke, kvalitet izvršene usluge, završetak naloga, vrijeme za odgovor na poziv, itd.

 • 06 - Najbolje prakse upravljanja dobavljačima: stalno komunicirajte

  Donja linija u najboljim praksama upravljanja prodajom je: komunikacija, komunikacija, komunikacija! Nemojte pretpostavljati da prodavac intimno poznaje vaše poslovanje ili može pročitati vaš um. Dobro uspostavljena i dobro održavana linija komunikacije će izbjeći nesporazume i proaktivno rješavati probleme pre nego što postanu problemi.