Analiza investicija u nekretnine

Svi oni proračuni koji se nalaze u temeljnoj analizi finansijske održivosti nekretnina za iznajmljivanje nekretnina mogu biti bol za učenje. Onda ih morate primijeniti i izvući zajedno da donesete odluku:

Zašto idemo u nevolju

Ulaganje u nekretnine za iznajmljivanje privlači više interesovanja nego ikad. Kada čitate ili gledate na televiziji o fiksnim i flip investitorima, često prodaju te kuće za iznajmljivače. Uspešan iznajmljivač kuće može imati na desetine kuća u svom portfelju. Oni su oštri investitori, ili ne bi ušli u gotovinski tok iz toliko domova. Želite da s njima razumete i razgovarate o brojevima. Hajde da pogledamo prednosti ulaganja u nekretnine.

Amortizacija
Odbitak za amortizaciju je vredna komponenta u našoj analizi imovine. Za ljude u visokim porezima sa drugim ulaganjima, to može čak omogućiti smanjenje dobiti od drugih investicija. Naravno, kontaktirajte računovođa o ovome. Međutim, kada su troškovi plus amortizacija u stvari veći od broja profita za poreze, imate gubitke koji ćete koristiti u odnosu na druge prihode od investiranja.

To zapravo nije gubitak gotovine, jer amortizacija nije gotovina iz džepa. Obračunski broj se tretira kao trošak za poreske svrhe. Pošto niste potrošili, i dalje možete imati pozitivan mesečni tok gotovine dok pokazujete operativni gubitak poreza.

Priliv novca
Uzimanje mesečnog novčanog toka u banku je veliki izvadak za iznajmljivače.

Obavljajući svoju dužnu pažnju i kupovinu prava može dovesti do dvocifrenog povratka i solidnog toka gotovine godinama. Novčani tok je funkcija velikog broja ulaza, a bilo koje ili više njih mogu promijeniti i oštetiti ili poboljšati novčani tok. Neke su uticale na tržište i ekonomiju. Ako veliki ili veliki lokalni poslodavac zatvori ili se pomeri, potražnja za iznajmljivanjem stanova može pasti preko noći. To je nešto što ne možete da kontrolišete, ali nadam se da ćete izbjeći svojom dužnom pažnjom o zdravlju i planovima lokalnih poslodavaca. Ako su nedavno obnovljeni dugi zakup, vi ste verovatno u dobrom stanju.

Porez na imovinu
Možete odbiti porez na imovinu za svrhu poreza na dohodak. Ako vaše preduzeće posjeduje nepokretnu imovinu, morate platiti porez na imovinu. Na isti način, kako pojedinci plaćaju porez na imovinu po procenjenoj vrednosti svojih kuća, preduzeća plaćaju porez na imovinu po procenjenoj vrednosti njihove nekretnine (zemljište i zgrade). Ako se nekretnina proda, porez za godinu se distribuira između prethodnih i novih vlasnika, na osnovu toga koliko godina je imala imovinu.

1031 Odložena razmjena poreza
Pod vrlo strogim pravilima možete prodati imovinu sa profitom i prebaciti imovinu u drugu imovinu bez plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

Evo šta u Kodeksu unutrašnjih prihoda, u naslovu 26, članu 1031 kaže: "Pri zamjeni imovine koja se drži za produktivnu upotrebu u trgovini ili poslu ili za ulaganje ne priznaje se dobitak ili gubitak ako se takva imovina razmenjuje isključivo za imovinu slične vrste koji se održava ili za produktivnu upotrebu u trgovini ili poslu ili za ulaganje. " Imovina slične vrste jednostavno znači drugu nekretninu i ne zahteva razmenu zemlje-za-zemlju ili kancelariju za kancelariju.

Činjenica je da ima nekoliko investicijskih klasa i strategija koje se mogu uporediti sa nekretninama za iznajmljivanje. Ljudima je potrebno mesto za život, a posedovanje kuće nije moguće za neke i ne želi ih drugi.