Segmentacija tržišta za istraživanje ciljnog tržišta

Identifikovanje ciljnih tržišta za poboljšanje povrata ulaganja

Segmentacija tržišta je tehnika za korištenje tržišnih istraživanja kako biste saznali sve što možete o svojim kupcima. Svrha segmentacije tržišta nije samo da prodaje proizvode i usluge, već da informiše istraživanje i razvoj.

Korisnici cene marketing, koji je posebno usmeren na njih, dizajniran za njih, i koji efikasno predstavljaju informacije koje im trebaju za kupovinu zvuka.

Što više kompanija zna o ciljnom tržištu, to je lakše postići da ubedi potrošača da razlikuje proizvod, uslugu ili brend.

Kada istraživač tržišta zna šta vrednuje potrošač (ili potrošačka grupa), oni znaju kako da prodaju proizvode i kako da prilagođavaju oglašavanje na način koji apeluje na tu grupu.

Segmentacija tržišta se najlakše uspostavlja istraživanjem i analizom mnogih različitih karakteristika o potencijalnim potrošačima.

Segmentacija tržišta: prvi nivo

Prva klasa uključuje najčešće i poznatije grupe atributa - demografska, socioekonomska i upotreba proizvoda.

Segmentacija tržišta: drugi nivo

Tier dva je proširenje prve grupe atributa. Dva druga atributa se dobijaju bušenjem dublje u atribute prvog nivoa.

Kada se prvi i drugi nivo procesa segmentacije tržišta završi, prodavac je spreman za stvaranje ličnosti ili profila potencijalnih potrošača.