Uspostavljanje maloprodajnih pravila i trgovinskih pravila

Najbolje vreme za uspostavljanje politika i procedura za vašu maloprodaju je tokom faze planiranja. Predvidjivanjem problema pre nego što otvorite svoja vrata, možete strategisati kako ćete voditi posebne situacije, kao i normalne svakodnevne operacije . Ovo vam pomaže da izbegnete greške kada se suočite sa kupcima.

Dokumentuje svaku politiku u priručniku o procedurama. To ne mora biti fantastično, samo vezivo sa tri prsta koje možete nastaviti da ažurirate kako vreme prolazi.

Napravite nekoliko primeraka priručnika, dajte po jedan zaposlenom i čuvajte jedan blizu blagajne radi lakšeg upućivanja. Da biste započeli kreiranje pravila, postavite sebi sledeća pitanja. Odlučite kako biste želeli za svoju maloprodajnu prodavnicu i vaše zaposlene da se bave ovim poslovima.

Vrste plaćanja

Cjenik proizvoda

Layaway

Povratak i razmjena

Posebna porudžbina

Sati rada

Ostale trgovinske politike i procedure

Razmislite o pravilima i procedurama prodavnice kao vodiča, umjesto da ih postavite na kamen. Da bi razumno zadovoljili kupca, neke situacije mogu zahtevati savijanje pravila. Uverite se da su oblici plaćanja, povraćaja, otpuštanja i druge politike jasno postavljeni za kupce da vide.

Ovo će vam omogućiti da lako i sigurno izvršite svoja pravila. Kako vaše preduzeće raste i steknete više iskustva u radu sa maloprodajnim poslovanjem, periodično pregledajte i revidirajte politike po potrebi.