3 Metode za analizu intervjua i anketnih odgovora

Istraživanje tržišta ponekad zahteva da se prilično veliki broj ideja ili atributa sortira i klasifikuje prema odnosima ili atributima. Često istraživači tržišta pitaju potrošače, kupce ili klijente da organizuju svoje ideje. Ponekad sami istraživači tržišta moraju klasifikovati podatke. Ovde su opisani tri načina organizovanja i analize kvalitativnih podataka : (1) dijagram afiniteta; (2) sortiranje kartice; i (3) konstantno poređenje.

Dijagram afiniteta: ne samo za staru braću

Dijagrami afiniteta se prvenstveno koriste za organizovanje informacija koje su sastavljene tokom sesije razmišljanja. Problemi i rješenja se često "rade kroz" koristeći dijagram afiniteta . Dijagram afiniteta je jedan od načina za organizovanje ideja ili atributa. Korišćenje afinitetnog dijagrama takođe se naziva KJ metodom, imenom Kawakita Jiro, koji je popularizovao metod u krugovima za poboljšanje kvaliteta .

Kreiranje afinitetnog dijagrama je proces u šest koraka.

Card Sort: Low-Tech način za sticanje istraživačkih uvida

Studije sortiranja karata su korišćene u istraživanjima psihologije i kognicije od vojnih testiranih vojnika pre i tokom Drugog svetskog rata.

Danas se strategija sortiranja kartica često koristi za testiranje upotrebljivosti arhitekture softvera. Metode sortiranja kartica generišu informacije o tome kako se ispitanici udružuju i grupišu ideje, konstrukcije ili proizvode. Kao kvalitativni proces, sortiranje kartica pomaže u podršci razvoju uvida.

Da bi učestvovali u aktivnosti sortiranja kartice, ispitanici moraju organizovati nesortirane kartice u grupe.

Možda će biti zatraženo da označe kategorije koje stvaraju. Postoje dve verzije aktivnosti sortiranja kartona: sortiraj zatvorenu karticu i otvorite karticu. U aktivnostima sortiranja otvorenih kartica, ispitanici kreiraju svoje kategorije . U zatvorenoj kartici, od ispitanika se traži da sortiraju kartice u kategorije koje su unaprijed identifikovale istraživači tržišta.

Sortiranje kartica je veoma niska tehnologija koja koristi Post-It ™ beleške ili indeksne kartice. Postoje, kao što možda i pretpostavljate, softverski paketi koji podržavaju kreiranje aktivnosti sortiranja digitalnih karata. Sortiranje karata može se voditi sa pojedinačnim ispitanicima, sa malom grupom u kojoj se vrši sortiranje istovremenih kartica ili kao hibridna aktivnost u kojoj ispitanici pojedinačno vrše sortiranje kartice, a zatim se skupe u grupi kako bi razgovarali o tome kako je pristupio zadatku i uporedio njihov ishodi.

Studija sortiranja kartica daje kvantitativne podatke u obliku seta rezultata sličnosti. Rezultati sličnosti su mjerilo meča za različite pare kartica. Na primjer, imajući u vidu par kartica, ako su svi ispitanici sortirali par karata u istu kategoriju onda bi rezultat sličnosti bio 100 posto. Ako je tačno polovina ispitanika sortirala dve karte u istu kategoriju, ali druga pola razvrstala kartice u različite kategorije, onda bi rezultat sličnosti bio 50 procenata.

Interesantno je napomenuti da je tehnika sortiranja kartica, koja je kvalitativni istraživački proces, iskorišćena za zamjenu kvantitativne tehnike poznate kao istraživačke faktorske analize. Citat za ovu studiju je sledeći: Santos, GJ (2006). Tehnika sortiranja kartica kao kvalitativna zamena kvantitativne istraživačke faktorske analize, Korporativne komunikacije: Međunarodni časopis, 11 (3), 288-302.

Konstantno upoređivanje kodiranja naturalističkih istraživačkih podataka

Metod stalnog poređenja je dobro poznata kvalitativna istraživačka metoda koja su prvi opisali i poboljšali prirodni istraživački timovi kao što su Glaser & Strauss i Lincoln & Guba. Metod stalnog poređenja se sprovodi u četiri faze: (a) upoređivanje podataka koji se primenjuju za svaku kategoriju, kako se pojavljuju kategorije; (b) integriranje kategorija i njihovih svojstava radi smanjivanja skupova podataka i buke podataka; (c) dodatno ograničavanje teorije zasnovane na smanjenom skupu podataka; i (d) pisanje teorije.

Za razliku od kvantitativnih istraživačkih metoda, u kojima se generiše hipoteza pre nego što istraživanje počne, metod konstantnog poređenja generiše teoriju dok napreduje. Umjesto da imaju hipotezu da usmeravaju istraživanje, teme se pojavljuju pošto su podaci kodirani i analizirani. Ovo se zove prirodno istraživanje ili osnovana teorija. Zbog kontinuirane izgradnje teorije kroz analizu, otkrivanje veza počinje pošto se analiziraju inicijalne opservacije. Postoji proces kontinualnog prečišćavanja pošto je kodiranje integralno za prikupljanje podataka i analizu podataka.

Narativni sadržaj intervjua i pitanja otvorenog anketiranja analizirani su za ključne obrasce. Obrasci su identifikovani, kategorizirani i kodirani kako bi se otkrile teme. Konstantan proces poređenja je induktivno istraživanje. To znači da kategorije i značenje kategorija proizilaze iz podataka umesto da se nametnu na podatke pre nego što se podaci sakupljaju ili analiziraju.