Definicija CRM-a (upravljanje odnosima sa korisnicima)

Šta je CRM i vaš CRM radi šta treba uraditi?

Definicija:

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) odnosi se na metodologije i alate koji imaju za cilj da obuhvate sve poslovne interakcije sa sadašnjim, prošlim i budućim kupcima u cilju "poboljšanja" odnosa kupaca sa tim biznisom. Drugim rečima, cilj CRM-a je da prikupi dovoljno informacija o kupcu i da ga dovoljno upotrebljava kako bi povećao pozitivne interakcije tog klijenta sa kompanijom, čime bi se povećala prodaja tog preduzeća.

CRM su sistemi saradnje; prikupljanje podataka kroz sve faze odnosa sa kupcima (marketing, prodaja i usluga) pruža potpunu sliku, omogućavajući vlasnicima / menadžerima da donesu informisane odluke.

Za mala preduzeća, upravljanje odnosima sa klijentima uključuje:

- Procesi koji pomažu u identifikovanju i ciljanju svojih najboljih kupaca , stvaranju kvalitetnih prodajnih potencijala i planiranju i realizaciji marketinških kampanja sa jasnim ciljevima i ciljevima

- Procesi koji pomažu u formiranju individualnih odnosa sa kupcima (kako bi se poboljšalo zadovoljstvo kupaca) i pružiti najviši nivo usluga klijenata najprofitabilnijim kupcima

- Procesi koji zaposlenima pružaju informacije koje im treba da znaju želje i potrebe svojih klijenata i izgraditi odnose između kompanije i njegovih kupaca

Prednosti CRM-a

Upravljanje odnosima sa klijentima okuplja sveobuhvatne podatke o kupcima, njihovim potrebama i preferencijama koje se zatim mogu koristiti za:

Koji podaci se evidentiraju od strane CRM sistema?

Ključ efikasnog CRM sistema je sveobuhvatno prikupljanje podataka o vašim kupcima. Na primjer, prodajne grupe ne mogu pravilno reagirati na želje / potrebe potrošača bez podataka o klijentima iz servisnih grupa, i obrnuto.

CRM podaci uključuju sledeće:

Kontaktni detalji

Osobni profil klijenta

Ova vrsta CRM informacija obično se dobija tokom vremena kako razvijate odnose s kupcima.

Istorija prodaje

Ova CRM informacija je veoma korisna u analitičke svrhe. Na primer, prodavci mogu ispitati učestalost kupovine od strane kupca i poslati podsjetnike.

Ponašanje u kupovini se takođe može koristiti za prilagođavanje ponude proizvoda prema želji kupaca. Reakcije klijenata na reklamne kampanje i promocije mogu se koristiti za fino podešavanje marketing strategije . Istorija kreditnog plaćanja može biti korisna kada se pojavljuju problemi sa kašnjenjem plaćanja .

Komunikacija korisnika

Povezivanje vaše e-pošte sa CRM sistemom je neophodno. Većina CRM sistema ima ugrađenu ili dodatnu mogućnost za integraciju sa popularnim klijentima e-pošte kao što je Microsoft Outlook.

Povratne informacije kupaca

Merenje zadovoljstva kupaca CRM-a može ukazati na različita pitanja koja se moraju riješiti:

CRM Alati

Alati za upravljanje odnosima sa klijentima uključuju softver na bazi desktopa i pretraživača i aplikacije za oblake koje oblikuju i organizuju informacije o kupcima. Za informacije o CRM alatima pogledajte Šta tražiti u CRM sistemu za mala preduzeća i 5 jeftinih online CRM rješenja za mala preduzeća .

Imajte na umu da mnogi vrhunski računovodstveni softverski paketi imaju ili dostupne CRM module ili se integrišu sa dodatnim CRM dodatcima.